Tur på Søndre Sandøy - opplev øya

HOVEDVEIEN: Her kan du bruke sykkel og barnevogn. Kommunal vei fra Gravningssundet (Buvika) til Løkkeberg/Nedgården, ca 2,5 km, og evt. videre til Rød, ca 1 km.

HJERTESTIEN: Tursti, ca. 5 km. Stien går gjennom dype kløver, skog og forbi badestranda i Gjøkvika. Noe kupert terreng.

KLØVERSTIEN: Her kan du bruke sykkel og barnevogn. Ca 3 km. Turen går rundt Rød til badestranda/teltplassen på Store Stuevik. Følg Kyststiens… [#TODO]